همیشه بستنی آبمیوه راننده نسکافه

همیشه: بستنی آبمیوه راننده نسکافه بیهوش شدن اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث راننده مسافرکش،فردی را که می خواست به او آبمیوه مسموم بدهد،به کلانتری برد!

از آخرهای سال گذشته گزارش سرقت‌های سریالی از رانندگان مسافربر با شیوه خوراندن آبمیوه مسموم به پلیس زیاد کردن یافت.

راننده مسافرکش،فردی را که می خواست به او آبمیوه مسموم بدهد،به کلانتری برد!

عبارات مهم : بستنی

از آخرهای سال گذشته گزارش دزدی های سریالی از رانندگان مسافربر با شیوه خوراندن آبمیوه مسموم به پلیس زیاد کردن یافت.

کشور عزیزمان ایران نوشت:راننده ها در شکایت خود اظهار داشتند که مرد میانسالی در محدوده شهریار به صورت دربست سوار بر خودروهای سواری شده است و در بین راه به بهانه تشنگی جهت خودش و راننده نسکافه و بستنی می خرید ولی داخل آنها داروی بیهوشی ریخته و بعد از بیهوش شدن راننده اقدام به دزدی گوشی گوشی و پول های راننده ها می کرد.

در تحقیقات اولیه تصویر صورت نگاری متهم به دست آمد و زمانی که در اختیار سایر مالباختگان قرار داده شد از سوی آنها مورد شناسایی قرار گرفت.

راننده مسافرکش،فردی را که می خواست به او آبمیوه مسموم بدهد،به کلانتری برد!

بررسی ها جهت دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه مرد میانسالی به یکی از کلانتری های شهریار رفت و مدعی شد که مسافرش قصد بیهوش کردن او را دارد. او گفت: چند سال قبل مسافری سوار کردم که به من آبمیوه مسموم تعارف کرد. بعد از خوردن آبمیوه از هوش رفتم و زمانی که به هوش آمدم متوجه شدم وسایلم به دزدی رفته هست. از طرفی چند هنگامی که است که از راننده ها شنیده ام مردی به عنوان مسافر سوار ماشین می شود و با تعارف نسکافه و بستنی مسموم آنها را بیهوش کرده و وسایلشان را دزدی کرده هست. امروز هم مسافرم به من پیشنهاد نوشیدن نسکافه داد، احتمال دادم که او سارق باشد جهت همین وی را به کلانتری آوردم.

درحالی که مسافر میانسال منکر دزدی بود، کارآگاهان تصویر صورت نگاری او را تطبیق داده و بدهید ترتیب وی به دزدی سریالی با شگرد بیهوشی اعتراف کرد. در تحقیقات مشخص شد که او با این شگرد از 8 راننده در شهریار و 4 نفر در پایتخت کشور عزیزمان ایران دزدی کرده است.

از آخرهای سال گذشته گزارش سرقت‌های سریالی از رانندگان مسافربر با شیوه خوراندن آبمیوه مسموم به پلیس زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: بستنی | آبمیوه | راننده | نسکافه | بیهوش شدن | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz